อันดับสมาชิกแอม วันที่ :

# K
1 Wiwat27 1,386,180.00
2 wanchai 1,213,330.00
3 whatman 1,026,270.00
4 มันส์ว่ากรูส์หมาแดง 127,890.00
5 Tiger 13 89,570.00
6 700ml 64,350.00
7 <Mawin> 47,970.00
8 โครตโหดกระโดดทีบ 6,530.00
9 ExCaliBu 6,000.00
10 Manchesong United 3,700.00
11 ทดลองใช้งาน 3,100.00
12 nonsiwa 1,800.00
13 ขี้ดื้อ 1,100.00
14 pteelookchin 1,000.00
หมายเหตุ: สมาชิกที่มีสถานะเข้าจัดอันดับ จะต้องเป็นสมาชิกที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ และมีมากกว่า 0 K