กติกาเกม


หัวข้อ :

คุณสามารถร่วมทายผลการแข่งขันทุกนัดที่เปิดให้ทาย
เพียงแต่คุณต้องใช้ K ในการทาย
หากทายถูกคุณได้ K เพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงที่เลือก
หากทายผิด คุณเสีย K ทั้งหมดที่ใช้ทายเช่นกัน

จะใช้สัญลักษณ์จะแทนเงื่อนไขดังนี้
[สัญลักษณ์เงื่อนไข] / [ตัวเลขผลตอบแทน] ตัวอย่าง