การใช้งานเว็บ


หัวข้อ :

เกมที่เปิดให้เล่น

     ในภาคนี้มีเกมเปิดให้เล่น ดังนี้

รายการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง

     ใช้ผลการแข่งขันของฟุตบอลโลก 2018

K และ K-Ranking

     K คือคะแนนที่สมาชิกจะได้จากการเล่นเกมต่างๆ     ในแต่ละวัน จะมีการจัดอันดับ K-Ranking ซึ่งนำจำนวน K ที่สมาชิกแต่ละคนมีอยู่มาจัดอันดับ เพื่อให้สมาชิกทราบสถานะของตัวเอง     การจัดอันดับ K-Ranking ของ สมาชิกโปร และ สมาชิกแอม ถูกแยกจากกันโดยอิสระ

รางวัล

     รางวัลจากเกมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • ไอเท็มในเกม เมื่อจบภาคนี้สมาชิกจะได้ไอเท็มเหรียญรางวัลตามผลงานที่ทำได้ประดับไว้ที่ Member Console ของสมาชิก
  • ของที่ระลึก จะมีของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีราคาค่างวดอะไร ส่งไปรษณีย์ (ในประเทศ) ไปให้ สมาชิกโปร ที่มีอันดับ K-Ranking สูงสุดจำนวนหนึ่ง (อาจจะ 10 คน 20 คน 30 คน หรือมากกว่านั้น) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบก่อนปิดเกมภาคนี้