Star Search


หัวข้อ :

ค้นฟ้า คว้าดาว ไขรหัสลับทั่วไทย

ภาพรวมของเกมโดยย่อ

  • สะสมดาวและกุญแจจากการทายผลการแข่งขัน
  • นำดาวและกุญแจไปไขรหัสประจำจังหวัดเพื่อเก็บไอเท็มที่ซ่อนอยู่
  • ไขรหัสจังหวัดเป้าหมายเพื่อบรรลุภารกิจ (Mission)

Mission Card

          ก่อนเริ่มเกมผู้เล่นทุกคนจะต้องหยิบ Mission Card จำนวน 4 ใบ ซึ่งใน Mission Card แต่ละใบจะกำหนดจังหวัดเป้าหมายไว้ (ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป) หากผู้เล่นสามารถไขรหัสของจังหวัดเป้าหมายได้ครบตามที่กำหนดจะได้รับ K ตามที่ระบุไว้

          เมื่อผู้เล่นสามารถทำ Mission Card ใบใดใบหนึ่งได้สำเร็จ ก็สามารถหยิบ Mission Card มาเพิ่มให้ครบ 4 ใบ โดยจะมี Mission Card ทั้งหมด 40 ใบ

จังหวัดตั้งต้น และการเดินทาง

          หลังจากหยิบ Mission Card 4 ใบแรกมาไว้ในมือแล้ว ผู้เล่นจะต้องเลือกจังหวัดตั้งต้นที่จะไขรหัส โดยส่วนใหญ่แล้วการเลือกจังหวัดตั้งต้นจะพิจารณาจาก Mission Card ที่ได้ โดยมักจะเลือก 1 ในจังหวัดเป้าหมายที่อยู่ใน Card ทั้ง 4 ใบ เพื่อความรวดเร็วในการบรรลุภารกิจ

          ผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นการไขรหัสจากจังหวัดตั้งต้นที่เลือกก่อน หลังจากไขรหัสได้สำเร็จแล้ว จะสามารถปลดล็อคจังหวัดข้างเคียงที่อยู่ติดกันเพื่อเดินทางไปไขรหัสต่อได้ ผู้เล่นสามารถไขรหัสในจังหวัดที่ปลดล็อคแล้วได้พร้อมๆ กัน ไม่จำเป็นต้องไขทีละจังหวัด

          ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นเลือกจังหวัดตั้งต้นเป็นกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้เล่นไขรหัสของกรุงเทพมหานครได้สำเร็จ จะสามารถไขรหัสของจังหวัดข้างเคียง คือ ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาครต่อไปได้

รหัสลับ ดวงดาว และกุญแจ

          รหัสลับของแต่ละจังหวัดประกอบไปด้วยดวงดาวจำนวน 9 ดวง เรียงต่อกัน ผู้เล่นจะต้องไขรหัสให้ได้ว่า ดวงดาวทั้ง 9 ดวงนั้น แต่ละดวงมีสีอะไร

          ในการไขรหัสแต่ละครั้ง ผู้เล่นต้องใช้กุญแจ 1 ดอก และนำดวงดาวสีต่างๆ (7 สี) มาวางไว้ตามตำแหน่งของรหัสที่คิดว่าถูกต้อง ซึ่งดวงดาวและกุญแจนี้ผู้เล่นสามารถสะสมได้จากการทายผลการแข่งขัน