ซัดโฮก

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 148,620.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 40

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 84 นัดที่ 1 12 - 17
Period ที่ 85 นัดที่ 2 9 - 21
Period ที่ 86 นัดที่ 3 10 - 2
Period ที่ 87 นัดที่ 4 6 - 5
Period ที่ 88 นัดที่ 5 8 - 11
Period ที่ 89 นัดที่ 6 13 - 5
Period ที่ 90 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -