copter

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 2,776,679.50 K

อันดับ K ล่าสุด: 19

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:2,776,679.50K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:2,776,679.50K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 51 ข้อ)

ส่งคำทาย:63,600K
ทายถูก:483,500K
จำนวนข้อสะสม:275,000K
รวม:822,100K

K จาก Let's Goal
(ได้ 52 ประตู)

เลือกนักเตะ:23,100K
ประตูที่ได้:1,378,000K
ประตูสะสม:550,000K
รวม:1,951,100K

K จาก K-Trade Center
(99 รายการ)

กำไร (33 รายการ):14,680.00K
ขาดทุน (66 รายการ):-11,200.00K
รวม:3,480.00K