JoECooL

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 2,791,346.25 K

อันดับ K ล่าสุด: 17

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:2,791,346.25K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:2,791,346.25K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 42 ข้อ)

ส่งคำทาย:60,100K
ทายถูก:329,340K
จำนวนข้อสะสม:180,000K
รวม:569,440K

K จาก Let's Goal
(ได้ 55 ประตู)

เลือกนักเตะ:23,100K
ประตูที่ได้:1,540,000K
ประตูสะสม:660,000K
รวม:2,223,100K

K จาก K-Trade Center
(242 รายการ)

กำไร (73 รายการ):1,827,956.00K
ขาดทุน (169 รายการ):-1,829,150.00K
รวม:-1,194.00K