topsa

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 1,981,240.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 29

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:1,981,240.00K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:1,981,240.00K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 42 ข้อ)

ส่งคำทาย:63,600K
ทายถูก:709,660K
จำนวนข้อสะสม:180,000K
รวม:953,260K

K จาก Let's Goal
(ได้ 54 ประตู)

เลือกนักเตะ:23,100K
ประตูที่ได้:1,485,000K
ประตูสะสม:550,000K
รวม:2,058,100K

K จาก K-Trade Center
(105 รายการ)

กำไร (41 รายการ):1,191,080.00K
ขาดทุน (64 รายการ):-2,221,200.00K
รวม:-1,030,120.00K