ยูงทองปีกหัก

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 189,190.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 16

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 84 นัดที่ 1 9 - 2
Period ที่ 85 นัดที่ 2 11 - 12
Period ที่ 86 นัดที่ 3 10 - 0
Period ที่ 87 นัดที่ 4 11 - 15
Period ที่ 88 นัดที่ 5 10 - 10
Period ที่ 89 นัดที่ 6 4 - 12
Period ที่ 90 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -