ต้น ร้าย ปลายเรียว

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 582,310.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 46

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 98 นัดที่ 1 8 - 14
Period ที่ 99 นัดที่ 2 4 - 7
Period ที่ 100 นัดที่ 3 15 - 11
Period ที่ 101 นัดที่ 4 6 - 1
Period ที่ 102 นัดที่ 5 22 - 25
Period ที่ 103 นัดที่ 6 11 - 13
Period ที่ 104 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -