ต้น ร้าย ปลายเรียว

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 582,310.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 46

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 98 รอบแรก 6 - 3
Period ที่ 99 รอบ 32 ทีมสุดท้าย 4 - 2
Period ที่ 100 รอบ 16 ทีมสุดท้าย 6 - 11