ซ้ายธรรมชาติ

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 733,080.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 29

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 98 นัดที่ 1 6 - 9
Period ที่ 99 นัดที่ 2 0 - 2
Period ที่ 100 นัดที่ 3 5 - 6
Period ที่ 101 นัดที่ 4 3 - 10
Period ที่ 102 นัดที่ 5 20 - 19
Period ที่ 103 นัดที่ 6 5 - 15
Period ที่ 104 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -