ซ้ายธรรมชาติ

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 387,690.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 3

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 84 นัดที่ 1 2 - 7
Period ที่ 85 นัดที่ 2 18 - 14
Period ที่ 86 นัดที่ 3 4 - 16
Period ที่ 87 นัดที่ 4 6 - 5
Period ที่ 88 นัดที่ 5 8 - 5
Period ที่ 89 นัดที่ 6 8 - 2
Period ที่ 90 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -