GhostKoKoH

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 3,330,517.50 K

อันดับ K ล่าสุด: 14

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:3,330,517.50K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:3,330,517.50K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 47 ข้อ)

ส่งคำทาย:63,600K
ทายถูก:514,600K
จำนวนข้อสะสม:225,000K
รวม:803,200K

K จาก Let's Goal
(ได้ 57 ประตู)

เลือกนักเตะ:23,100K
ประตูที่ได้:1,653,000K
ประตูสะสม:660,000K
รวม:2,336,100K

K จาก K-Trade Center
(189 รายการ)

กำไร (43 รายการ):2,002,468.00K
ขาดทุน (146 รายการ):-1,811,250.00K
รวม:191,218.00K