ZchaaGunners

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 486,000.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 49

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:486,000.00K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:486,000.00K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 43 ข้อ)

ส่งคำทาย:63,000K
ทายถูก:460,940K
จำนวนข้อสะสม:180,000K
รวม:703,940K

K จาก Let's Goal
(ได้ 46 ประตู)

เลือกนักเตะ:20,300K
ประตูที่ได้:1,081,000K
ประตูสะสม:450,000K
รวม:1,551,300K

K จาก K-Trade Center
(59 รายการ)

กำไร (29 รายการ):756,788.00K
ขาดทุน (30 รายการ):-2,526,028.00K
รวม:-1,769,240.00K