นักปราชญ์

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 620,070.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 40

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 98 นัดที่ 1 13 - 13
Period ที่ 99 นัดที่ 2 5 - 6
Period ที่ 100 นัดที่ 3 6 - 6
Period ที่ 101 นัดที่ 4 1 - 6
Period ที่ 102 นัดที่ 5 17 - 19
Period ที่ 103 นัดที่ 6 2 - 4
Period ที่ 104 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -