ชาติ อาชาไนย

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 1,472,880.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 18

หัวข้อ :

รายการ :

Season :

Period ที่ 98 นัดที่ 1 14 - 12
Period ที่ 99 นัดที่ 2 5 - 0
Period ที่ 100 นัดที่ 3 4 - 12
Period ที่ 101 นัดที่ 4 10 - 4
Period ที่ 102 นัดที่ 5 23 - 13
Period ที่ 103 นัดที่ 6 4 - 0
Period ที่ 104 นัดที่ 7 - - อยู่ระหว่างวางแผน - -