diniw

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 2,920,066.25 K

อันดับ K ล่าสุด: 15

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:2,920,066.25K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:2,920,066.25K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 55 ข้อ)

ส่งคำทาย:60,100K
ทายถูก:369,180K
จำนวนข้อสะสม:330,000K
รวม:759,280K

K จาก Let's Goal
(ได้ 49 ประตู)

เลือกนักเตะ:23,000K
ประตูที่ได้:1,225,000K
ประตูสะสม:450,000K
รวม:1,698,000K

K จาก K-Trade Center
(144 รายการ)

กำไร (51 รายการ):2,174,866.00K
ขาดทุน (93 รายการ):-1,712,080.00K
รวม:462,786.00K