Wiwat27

(สมาชิกโปร)

Avatar

จำนวน K ที่มี: 2,770,520.00 K

อันดับ K ล่าสุด: 20

หัวข้อ :

รวม K จากทุกเกม

K คงเหลือ:2,770,520.00K
K ใน K-Trade:
(ที่ยังไม่ตรวจผล)
0K
รวม:2,770,520.00K

K จาก100 Crazy Qs
(ถูก 48 ข้อ)

ส่งคำทาย:48,100K
ทายถูก:369,500K
จำนวนข้อสะสม:225,000K
รวม:642,600K

K จาก Let's Goal
(ได้ 50 ประตู)

เลือกนักเตะ:20,700K
ประตูที่ได้:1,275,000K
ประตูสะสม:550,000K
รวม:1,845,700K

K จาก K-Trade Center
(45 รายการ)

กำไร (19 รายการ):682,220.00K
ขาดทุน (26 รายการ):-400,000.00K
รวม:282,220.00K